اخبار و مقالات

نقش گاز آرگون در پنجره‌های دوجداره

گاز آرگون، سطح عایق‌بندی حرارتي شيشه دوجداره را بالا می‌برد.

دلایل استفاده از گاز آرگون در شیشه‌های پنجره دوجداره:

گاز آرگون علاوه بر كاهش رسانايي گرمايي بين دو شيشه پنجره دوجداره، با كمتر كردن مقدار همرفت در فضاي دو شيشه از اتلاف گرمايي بيشتر جلوگيري می‌کند.

براي عایق‌بندی صدايي می‌توان از گازهاي ديگر (مانند هگزافلوريد گوگرد ، دی‌اکسید كربن ) استفاده کرد اما کاربرد اين گازها در عایق‌بندی گرمايي تأثير منفي دارد.